Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych zebranych od użytkowników na stronie internetowej md-solution.eu (dalej zwanej „Stroną”). Jesteśmy odpowiedzialni za przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, w tym Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest MD Solution Dawid Łukasiewicz z siedzibą pod adresem ul.Ks.J. Hrubego 25 41-711 Ruda Śląska, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców pod numerem NIP 6412560177 (dalej zwana „Administratorem”).

Cele przetwarzania danych osobowych
Zebrane dane osobowe są przetwarzane w celu:

udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania lub zgłoszenia,
realizacji umów lub dostarczenia zamówionych produktów lub usług,
świadczenia usług, z których korzystasz na Stronie,
przesyłania informacji handlowych, ofert promocyjnych lub newsletterów (o ile wyraziłeś na to zgodę),
analizy statystyk korzystania ze Strony w celu doskonalenia jej funkcjonalności i dostosowania oferty do Twoich preferencji.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest oparte na jednej z poniższych podstaw prawnych:

zgoda, którą dobrowolnie udzielasz podczas korzystania ze Strony,
niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy,
prawnie uzasadniony interes Administratora, takich jak marketing bezpośredni, analityka i doskonalenie Strony.
Odbiorcy danych osobowych
Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania, takim jak dostawcy usług płatności, dostawcy usług hostingowych, firmy kurierskie itp. Wszyscy odbiorcy danych osobowych są zobowiązani do zachowania poufności i przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają dłuższego okresu przechowywania lub jeśli wyraziłeś zgodę na dłuższe przechowywanie.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługują Ci określone prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Masz prawo do:

dostępu do swoich danych osobowych,
sprostowania danych osobowych,
usunięcia danych osobowych,
ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
przenoszenia danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Pliki cookies
Strona może korzystać z plików cookies w celu poprawy jej funkcjonalności i dostosowania oferty do Twoich preferencji. Szczegółowe informacje na temat plików cookies znajdują się w naszej Polityce Cookies.

Zabezpieczenia danych osobowych
Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony Twoich danych osobowych, w tym zabezpieczamy je przed utratą, nieuprawnionym dostępem, zmianą lub nieuprawnionym ujawnieniem.

Kontakt
W razie pytań, uwag lub żądania dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt z Administratorem za pomocą podanych poniżej danych kontaktowych:

kontakt.mdsolution@gmail.com
+48 735555454
ul.Ks.J. Hrubego 25 41-711 Ruda Śląska.
Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 12.06.2023 i może być podlegać aktualizacjom. Prosimy regularnie odwiedzać naszą stronę w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.

Dziękujemy za zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności.